úvod | galéria | referencie | kariéra | kontakt
 

 

| TECHNOLÓGIE

 

| PRODUKTY

 

| GRAFICKÁ TVORBA

 

| interiérová a exteriérová reklama

| polygrafia

| present

| produkty

Uvedená časť stránky je venovaná obšírnejšiemu obrazu našich produktov, ktoré boli realizované pomocou našej výroby . Samozrejme určité výrobky sa nakupujú ako segmenty alebo časti konečného produktu, podstatná je však aj finalizácia ako napr .– potlač, samotné riešenie a technická podpora pri atypoch.

| polygrafia

POLYGRAFIA – kreatívna a podstatná časť reklamy, v ktorej  sa spája  informácia zadávateľa s myšlienkou realizácie v konečnom produkte

  prospekty a letáky rôznych formátov

  firemné katalógy a prezentačné tlačivá

  výročné správy

  plagáty a formuláre

  hlavičkové papiere, vizitky

  etikety

 

úvod  |  galéria  |  referencie  |  kariéra  |  kontakt